Medlemsansökan

Observera!
Eftersom vi nu nått det antal fastigheter som vi sökt bidrag för, kommer den som nu vill ansluta sig från och med nu att få betala 40% extra för sin anslutning. Detta för att dessa anslutningar inte finns med i bidragsansökan

Jag ansöker om medlemskap i Torsövägens Fiberförening. Organisationsnummer 769628-7882

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen. Efter att medlemskap beviljats skickar vi anmodan om inbetalning via mail. Medlemskap aktiveras i och med erlagd medlemsavgift.

[contact-form subject=’Medlemsansökan’][contact-field label=’Förnamn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Efternamn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Fastighetsbeteckning’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Fastighetsadress’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Postnummer’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Postadress’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Annan adress (exv. vinteradress)’ type=’text’/][contact-field label=’E-post’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Mobiltelefon’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Bostadstyp’ type=’radio’ required=’1′ options=’Året runt,Sommarbostad’/][/contact-form]